Over Media in een Staat van Overgang

Journalistiek: zoet water in de zoute oceaan

Posted on | October 14, 2014 | Comments

Een van de vaste onderdelen in mijn presentaties is een metafoor. Hij werkt altijd prima, dus heb ik er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ik ‘m maar half had afgemaakt.

Om duidelijk te maken hoezeer de journalistiek veranderd is door de komst van het internet, maak ik altijd de vergelijking tussen de woestijn en de oceaan. Vroeger, vóór internet, waren media-organisaties als de waterpomp in de woestijn. Als je informatie nodig had, noem het nieuws, moest je als consument wel naar de pomp. Immers, nergens anders in de informatie-woestijn was er nieuws voor handen. Journalisten en hun nieuwsorganisaties hadden als het ware een monopolie op kennisverspreiding. Niemand anders had een pomp. Read more

Naar een zorgzame journalistiek

Posted on | September 24, 2014 | Comments

We leven in een geweldige tijd voor de journalistiek, maar de plekken waar journalistiek tot voor kort als vanzelfsprekend onderdak vond, hebben moeite het hoofd boven water te houden. De tegenstelling tussen de ongekende mogelijkheden (inhoudelijk, productie, distributie) en de problematische businessmodellen erachter (advertenties, abonnees) is al vaker aangehaald, maar blijft boeiend. Read more

Klachten uitgevers na verwijdering van zoekresultaten in Google

Posted on | July 31, 2014 | Comments

Google heeft de afgelopen maanden verschillende klachten gekregen over de verwijdering van zoekresultaten. Het gaat om uitgevers die merken dat bezoek aan hun site als gevolg van gehonoreerde verzoeken rond het “Recht om vergeten te worden” terugloopt. Ze zijn het vaak niet eens met dat besluit en trekken om die reden bij Google aan de bel. Onbekend is om hoeveel klachten het gaat en of die ook uit Nederland afkomstig zijn.

Als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof biedt Google sinds eind mei een webformulier aan waarin mensen verzoeken kunnen indienen om voor hun onwelgevallige informatie uit de zoekresultaten te verwijderen. Het vonnis en de manier waarop Google daar gehoor aan geeft zijn omstreden. Zie daarvoor ook twee eerdere posts op dodebomen (HIER en HIER). Read more

Journalistiek van samenwerkende burgers: Bellingcat

Posted on | July 27, 2014 | Comments

Goed nieuws als iemand mij binnenkort met dit < t-shirt ziet rondlopen. Niet omdat het shirt me eindelijk fashionstatus gaat geven, maar omdat dat betekent dat Bellingcat zijn Kickstarterdoel heeft gehaald: 60.000 euro aan crowdfunding. Wie nog niet heeft bijgedragen, zou dat – vóór 15 augustus – alsnog moeten doen, want het doel is het waard. In de woorden van oprichter Eliot Higgins: “bellingcat.com will unite citizen investigative journalists to use open source information to report on issues that are being ignored.”

Laat het even op je inwerken:

…onderzoeksjournalistiek van samenwerkende burgers…

…informatie in open source netwerken…

…relevante zaken die te weinig aandacht krijgen… Read more

Het Recht om vergeten te worden gaat te ver / niet ver genoeg

Posted on | July 23, 2014 | Comments

NB: updates in en onder de tekst

Het is een interessante week voor het “Recht om vergeten te worden”, waarover ik vorige week schreef (zie HIER). Het EU-vonnis van mei waarin bepaald wordt dat Europese burgers aan de uitbaters van zoekmachines (Google, Yahoo, etc) kunnen vragen om bepaalde links te verwijderen als ze daar schade van ondervinden, heeft nogal wat belanghebbenden in beweging gebracht. Er is discussie over zowel het vonnis zelf als de uitvoering ervan.

Twee acties van twee tegengestelde belangengroepen laten zien dat wat voor de een al veel te ver gaat, voor de ander nog lang niet ver genoeg is gegaan. Aan de ene kant van die lijn heeft de Index on Censorship een open brief gestuurd aan de artikel-29-working-party (een aan de EU gelieerde organisatie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle cbp-organisaties in de lidstaten) naar aanleiding van het EU-vonnis van mei. In de open brief wordt het vonnis zelf niet ter discussie gesteld maar wel de variabele uitleg ervan. De index vraagt met name om een betere omschrijving van content die “niet relevant” zou zijn. Dit alles vanuit een zorg voor de “free flow of information”, die door het EU-vonnis wel degelijk in het geding is. Read more

Het recht om vergeten te worden is een alzheimer-illusie

Posted on | July 10, 2014 | Comments

Het kan nog druk worden in het biechthok van Google

Eerder deze week was het de twittergrap van de avond: De Braziliaanse voetbalbond heeft een verzoek bij Google ingediend om alle verwijzingen naar de 7-1 nederlaag tegen Duitsland te laten verwijderen. Want het moge duidelijk zijn dat geen Braziliaan beter wordt van een leven vol herinneringen aan deze vernedering. We hebben toch niet voor niets dat “recht om vergeten te worden”?

Het team van Scolari heeft pech, want in Zuid-Amerika is zo’n verzoek (nog) ondenkbaar. Hoe anders is dat in Europa. Sinds het Europees Hof begin mei bepaalde dat een Spanjaard in zijn recht stond toen hij vroeg om verwijdering van alle links naar online berichten over de veiling van zijn huis, is het recht om te worden vergeten een Europese realiteit. Volgens de klagende Spanjaard zouden die verwijzingen duidelijk maken dat hij in die tijd – 16 jaar geleden – financiële problemen had en daar had hij genoeg van. Read more

De Bicker gaat door – betaald

Posted on | May 24, 2014 | Comments

“De Bicker”, het zeven maanden oude aggregatie- en curatieplatform van Michiel Bicker Caarten, gaat binnenkort verder als betaald platform. Bicker Caarten, onder meer mede-oprichter van BNR en oud-hoofdredacteur van omroep WNL, heeft dat besloten na raadpleging van zijn vaste achterban.

Bicker Caarten over de reacties die hij kreeg: “Ruwweg 20% vindt het geen geld waard; de rest wel. In vele gevallen zelfs even waardevol als andere internet-aanbieders. Dit is bemoedigend, dus ik ga door. Nu een betaalsysteem vinden dat zo makkelijk mogelijk is.” Read more

Meeschrijvers: lekker betrokken of onverantwoord partijdig?

Posted on | May 8, 2014 | Comments

Gesprek over “burgerjournalistiek” in café Prisma van de UvA (foto Martine Scheen, via twitter)

Sinds de opkomst van internet is het – althans onder journalisten – een terugkerende vraag: wat moet je toch met al die mensen die zich op “ons” journalistieke speelveld hebben gemengd? We hebben het over de bloggers, twitteraars en nieuws-amateurs met hun al dan niet serieus bedoelde drang om datgene wat hen bezighoudt ongeremd te verspreiden.

Vaak lijkt het een religieuze discussie, met gelovigen aan de ene kant en ontkenners aan de andere. Maar twee zaken zijn wel duidelijk na twee à drie decennia van stammenstrijd: Read more

Van openstaande tijd naar een open regionaal mediabestel

Posted on | April 17, 2014 | Comments

Prof.dr. Theo Huibers is managing partner van strategie-adviesbureau Thaesis. Hij schreef deze bijdrage naar aanleiding van het verschijnen van het advies van de Raad voor Cultuur over de toekomst van regionale media.

Door gastauteur Theo Huibers

In het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Cultuur – De tijd staat open – wordt gesproken over de toekomst van landelijke, regionale en lokale mediadiensten. Deze mediadiensten, zo schrijft de Raad, kunnen alleen functioneren met een structuur die veranderingen op technologisch vlak en in mediagebruik aankan en samenwerking tussen publieke en private mediaorganisaties toelaat. Alleen op die manier, aldus de Raad voor Cultuur, blijven betrouwbare en onafhankelijke media het fundament van onze democratische rechtsstaat. In deze update beschrijft Thaesis hoe de vervolgstap naar een open regionaal mediabestel er concreet uitziet. Read more

Het regionale dilemma: krachtig papier of digitaal gefröbel

Posted on | April 6, 2014 | Comments

Waar de halve krantenwereld zich het hoofd breekt over de manier waarop het internet veroverd moet worden, klinkt in het zuiden een ander geluid. Hoewel hij zich zegt te realiseren dat “de papieren krant een aflopend model is”, wil MGL-directeur Loek Radix nog niet weten van een transitie naar digitaal. “Een goeie krant maken blijft het startpunt voor elke nieuwe ontwikkeling, de rest is voorlopig gefröbel in de marge.”

Media Groep Limburg staat op het punt overgenomen te worden door de Vlaamse uitgever Concentra (bekend van Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen). Daarmee gaat voor de Nederlands-Limburgers een lang gekoesterde wens in vervulling: bevrijding van het Mecom-juk. Reden voor het Limburgse maandblad Zuiderlucht om de directeur te interviewen.

Read more

keep looking »
  • Sociale media


  • Op Facebook

  • Op Twitter