De Stervende Krant

Posted on
The Rocky Mountain News heeft vandaag zijn laatste editie gedrukt. De krant houdt ermee op, bijna 150 jaar na de oprichting. Ik ken deze krant niet, maar bijgaande 20 minuten durende video laat indrin... Read More

Press Display: een online kiosk

Posted on
Press Display biedt dagelijks honderden kranten uit tientallen landen – en niet de minste ook. Een fantastische collectie, zij het dat de prijs ook navenant is. Wie er doorheen bladert krijgt ee... Read More

e-reader goedkoper dan drukken

Posted on
Veel beweging recentelijk rondom de vraag of het haalbaar is om de krant op e-readers te gaan verspreiden. Gingen de opmerkingen voorheen vooral over de technische beperkingen (geen kleur, geen bewege... Read More