Google-baas met 'Patch' in lokaal nieuws

We blijven nog even bij Google, vooral omdat daar volgens sommigen het geld zou kunnen zitten om de journalistiek een flinke duw in de rug te geven. Het hoopvolle nieuws is dat Tim Armstrong, een van Googles topmannen, via zijn persoonlijke investeringsmaatschappij Polar geld heeft gepompt in Patch, een ambitieuze lokale nieuwssite in New Jersey.

En dat is extra opvallend omdat Google-baas Eric Schmidt een maand geleden nog liet weten voorlopig geen heil te zien in investeringen in kranten, omdat hij niet zou weten hoe ze te redden zijn. “I wish I had a brilliant idea, but I don’t“, zei Schmidt tegen Fortune.

Toegegeven, met een nieuwssite blijft Armstrong veel dichter bij huis dan Schmidt met kranten zou doen, maar het is in elk geval een stap in de (verwachte en veel besproken) journalistieke richting. Patch is – afgaande op de lijst van medewerkers en niet te vergeten de adviesraad met Phil Meyer en Jeff Jarvis – een serieuze onderneming.

Het doel van Patch is om, vanuit een combinatie van professionele journalisten en veel lokale input, de oude dorpskrant een nieuw jasje te geven. Wat ze er zelf over zeggen:

We want to make your life better by giving you quick access to the information that’s most relevant to you. Patch makes it easy to:

  • Keep up with news and events
  • Look at photos and videos from around town
  • Learn about local businesses
  • Participate in discussions
  • Submit your own announcements, photos, and reviews

Vooralsnog is het initiatief dat slechts operationeel is in drie stedelijke gebieden in New Jersey, maar de ambities gaan verder. Ook die van Armstrong zelf, zo is op de site te lezen: “Polar invested in Patch because Tim believes that Patch should be in every community in America, and wants Patch in his town.” Trouwens, wie een eigen Patch wil, kan zich gewoon melden: community@patch.com. Vooralsnog zal dat overigens vooral binnen de grenzen van de VS gelden.

Stel dat die ambities oprecht zijn en dat Patch zich verder kan ontwikkelen, dan zijn er twee vragen die zich aandienen: zit hier de hand van Google achter en – belangrijker – zit hierin de redding voor de journalistiek?

Voor Google is de Polar-constructie relatief veilig. Er kan geproefd worden aan een stap die Google zelf vooralsnog niet wil zetten, zeker niet in de klassieke krantenbusiness (Schmidt: I don’t think our purchasing a newspaper would solve the business problems. It would help solidify the ownership structure, but it doesn’t solve the underlying problem in the business). En tegelijkertijd krijgt Google voet aan de grond in een deel van de advertentiemarkt (hyperlokaal) waar het bedrijf op dit moment niet erg sterk is.

Stel dat het Polar – en daarna Google wellicht ook zelf – op deze manier lukt om rendabel journalistieke voorzieningen in kleine gemeenschappen te herintroduceren, dan is dat zeker goed nieuws voor de sector. Maar het is natuurlijk onzin om hier meteen alle heil van te verwachten. En als het al bijdraagt aan de redding van de lokale journalistiek, dan hoeft dat nog allerminst de klassieke lokale uitgeversmarkt te helpen. Owen Thomas noemde het op zijn weblog al het Paard van Troje: Patch lijkt een cadeautje aan de gemeenschap, maar ondertussen is het een aanval op de traditionele nieuwsbusiness.