Voorzichtig optimisme onder online-journalisten

Nou ja, een echte hosanna-stemming is er ook bij online-journalisten niet, als het gaat om de toekomst van hun vak. Maar ze zijn in elk geval een stuk optimistischer dan hun krantencollega’s. Volgens een peiling van de Online News Association (ONA) is 82% van de online-journalisten zeer of enigszins zeker dat er een lucratief businessmodel via internet te bouwen is. Ook zijn ze minder negatief over de vraag of de journalistiek als geheel op de goede weg is (hoewel ook hier de pessimisten nog een kleine meerderheid hebben).Survey of ONA members on online news from Merrill College on Vimeo.

Het optimisme rondom een betalingsmodel is wel nog voornamelijk gebaseerd op buttons & banners, de klassieke internetadvertenties dus. En dat terwijl die advertentievormen hun grootste stijging wel achter de rug lijken te hebben, ook in de VS. Het zal er ook wel mee te maken hebben dat de meeste ondervraagden in hun eigen werkomgeving nog steeds omzetgroei waarnemen. Dit in scherpe tegenstelling tot hun print-collega’s. Slechts 7% van de online-journalisten ziet een model zitten waarin betaald wordt voor de informatie die ze brengen. Een nog kleiner deel denkt aan donaties van gebruikers of weldoeners.

Over de waarde van de journalistiek zijn ook de online-redacteuren minder positief. Ze zien die onder zware druk staan als gevolg van de nadruk op snelheid en breaking news, hetgeen de zorgvuldigheid niet ten goede komt. Daar staat volgens de ondervraagden dan weer tegenover dat online veel beter in staat is dan print om een grote diversiteit aan bronnen en meningen aan te bieden.

Uitgesproken trots zijn onlinejournalisten op de manier waarop zij gebruik maken van nieuwe technieken. Ook vinden ze dat ze hun publiek een veel beter eigen platform geven dan de traditionele media dat doen. Daarnaast zijn snelheid en “nieuwe verhaaltechnieken” positieve punten van online journalistiek.

Als het gaat om de soorten informatie die de kwaliteit van een online-nieuwsmedium verhogen, zijn de ondervraagden ook redelijk eensgezind: originele content is voor twee van de drie onlinejournalisten het allerbelangrijkst. Dit in tegenstelling tot ingekochte (persbureau-)content (13%) , opinies (4%) en blogs (3%). Opvallend genoeg: het minst belangrijk vinden de ondervraagden de user generated content.