Remkes: onder PVV-minister onafhankelijkheid in geding

In de huidige situatie mag het allemaal geen probleem lijken, maar volgens Johan Remkes (VVD) is het desondanks zeer onverstandig voor een onafhankelijke pers om overheidssteun te accepteren. De kans bestaat immers altijd dat diezelfde overheid er iets voor terug gaat vragen.

Misschien niet nu, misschien niet onder dit kabinet en misschien zelfs niet onder de meeste kabinetten, maar toch: “Ik zou niet durven uitsluiten dat onder een PVV-mediaminister ineens wel bij de kranten gevraagd zal worden om aardig te zijn voor de subsidieverstrekker. Het is in elk geval onverstandig om de huidige situatie, ook in relatie tot de publieke omroep, te zien als het bewijs dat het altijd goed zal blijven gaan.”

Dat was duidelijke taal van de oud-minister. Voor de rest was het resultaat van het vandaag gehouden debat over de toekomst van de gedrukte media toch wat teleurstellend. Gespreksleider Frits Wester (RTL) deed zijn best de heikele punten op tafel te krijgen, maar achter de debattafel werden de antwoorden ofwel omzeild (Trouw-verslaggever Lex Oomkes), ofwel verpakt in al vele malen eerder gehoorde standpunten (Kees Spaan van de NDP).

Wester zelf had wel nog een paar mooie oneliners. Op Spaans vergelijking van de waarde van Mahler met die van de gemiddelde krantenredactie, kaatste hij direct terug: “Maar als het publiek Britney Spears wil in plaats van Mahler, en dus tevreden is met internetkwaliteit in plaats van een krant, dan zij dat toch zo?” 

Oomkes toonde zich een meester in het niet beantwoorden van de vraag waarom de door hem gewenste overheidssteun voor kranten dan wel zo gewenst is en liet zich verder vooral zien als pleitbezorger van de klassieke krantenredactie. “Het is toch schandalig dat op mijn redactie acht man op internet zijn gezet, ten koste van onder meer de politieke redactie?”

Voor Remkes intussen bleef het motto grote stappen snel thuis. Zo veegde hij de vloer aan met het potje van acht miljoen waarmee de commissie-Brinkman nu aan de slag mag. “Dat bedrag van acht miljoen lost helemaal niks op voor de journalistiek. Ook een hoger bedrag zou dat trouwens niet doen. De overheid kan er maar beter heel ver van wegblijven.”

Kees Spaan is onder bepaalde voorwaarden niet tegen overheidssteun. “Voor goede journalistieke projecten bijvoorbeeld waarvan de eigen uitgever het risicoprofiel net iets te groot acht, zou best geld beschikbaar kunnen komen.” Verder blijft Spaan hameren op een goede regeling van de journalistieke copyrights, zodat partijen als Google – maar in indirecte zin ook nu.nl – niet meer zo makkelijk goede sier kunnen maken met origineel journalistiek werk van krantenredacties.

Nee, de enige vraag die op de uitnodiging voor dit debat te lezen was (“wat betekent het accepteren van overheidssteun voor de journalistieke onafhankelijkheid van de gedrukte media?”), kon niet bepaald beantwoord worden. Laat staan eenduidig.