Web 3.0 en de journalistiek

In de Nederlandse discussie over de toekomst van de journalistiek, is web 3.0 de laatste tijd vooral bediscussieerd als middel voor uitgevers om hun auteursrechten te volgen en met een bronheffing te beschermen. Een interessant debat, waarvan nog maar weinigen de uitkomst goed kunnen inschatten. 

Nog interessanter wordt het als we web 3.0 niet gaan bekijken als verdedigingsmiddel, maar als kans voor de journalistiek zelf – en als een manier om uiteindelijk weer geld te kunnen gaan verdienen. Als aftrap voor zo’n discussie – die we hier de komende tijd vast verder gaan voeren – alvast wat vrije gedachten die mogelijk als bouwsteen kunnen dienen voor een journalistieke sprong op het semantische web.

Kort door de bocht onderscheidt de derde webgeneratie zich van haar voorgangers door een toegenomen “intelligentie”. Als web 1.0 zich kenmerkt door artikelen en doorzoekbare pagina’s die onderling met elkaar verbonden zijn en web 2.0 door de mensen die – via sociale newerken – met elkaar communiceren, “snapt” web 3.0 daadwerkelijk wat er in die documenten en mensen zit en komt het met persoonlijke toepassingen. Bovendien gebeurt dit overal waar we zelf ook zijn: in elk apparaat dat we gebruiken, op elke plek waar we ons bevinden, web 3.0 is zo mobiel als de duivel zelf.

In een – ongetwijfeld rammelende – formule: Web1 (antwoorden op zoekopdrachten) x Web2 (menselijke aanbevelingen) = Web3 (relevante informatie op basis van mijn actuele behoeften, interessen, belangen en bewegingen).

Voordat dit een wiskunde-blog wordt, vlug terug naar de journalistieke relevantie. Want die is er volop. Wie er voor open staat, ziet vergezichten met volledig open netwerken waar journalistieke informatie door eenlingen en organisaties wordt gedeeld en verrijkt. Via blogs, open docs, microblogs, wiki’s, noem maar op. Maar ook langs nieuwe kanalen, die gebruik maken van zowel de openbare ruimte als de privé-omgeving. Wat nu nog als overdrijving geldt (“als het belangrijk genoeg is, komt het nieuws wel naar mij toe”) is straks de regel: dankzij het semantische web is, voor ieder die dat wil, op elk moment precies die informatie beschikbaar die bij hem past.

Er zit wel een “maar” aan dit alles. Hoe ingewikkeld het al zal zijn voor nieuwkomers op de journalistieke markt om web 3.0-bestendig te zijn, voor de klassieke journalistieke bedrijven wordt het een bijna onmogelijke opgave. Die hebben namelijk eerst een afscheidsklus te klaren. Killing your darlings is never easy. Daarmee zijn – bizar genoeg – de kansen voor de journalistiek tegelijkertijd de gevaren van de krantensector.

(een volgende keer wat eerste gedachten over businessmodellen in web 3.0-verband)