Afgevoerd van de Expertlijst, snik…

Recent een enquête moeten invullen over een groot aantal basiswaarden in de journalistiek. Ethiek, opleiding, vakmanschap, kwaliteit, het belang van multimedia, dat soort dingen. De enquête telde, verdeeld over een paar maanden, drie vragenrondes, waarbij de laatste ronde voortborduurde op de antwoorden die in de eerdere rondes gegeven waren.

Ik weet niet hoe groot de groep “experts” is die aan de enquête heeft deelgenomen, en al helemaal niet in welke hoek ik ze moet zoeken. Maar afgaand op de vraagstelling vrees ik het ergste. In elk geval kan ik relatief makkelijk vaststellen dat ik blijkbaar een grote uitzondering ben in expertland. Ik citeer:

“De experts juichen een groot aantal nieuwe mogelijkheden toe, die het internet biedt. Er is echter weinig waardering voor de mogelijkheden dat de snelheid van berichtgeving toeneemt, dat burgers zelf een groter stempel op de nieuwsvoorziening kunnen drukken, en dat nieuws gratis is. Ook is er relatief weinig waardering voor de bijdrage van gebruikers aan het publieke debat en met name aan de berichtgeving over nieuws en actualiteiten. Waarom waardeert u deze mogelijkheden en bijdragen niet (of misschien juist wel)?”

Hebben die experts de afgelopen jaren onder een steen geleefd? Hebben ze werkelijk geen flauw benul van de enorme verworvenheden van het internet, óók (juist) voor de journalistiek?

Bijgaand, for the record, mijn antwoord op de geciteerde vraag:

“Alle hierboven genoemde punten zie ik totaal anders. Ik denk zelfs dat – als klopt dat sommige van de genoemde aspecten niet of onvoldoende van de grond komen – het aan de houding van de gevestigde journalistiek ligt (jullie experts dus), dat dit zo is. Snelheid is een zegen (en vergt meer van je dan voorheen), burgers weten individueel én als groep meer dan welke journalist dan ook en zullen dus bij de journalistiek betrokken MOETEN worden als je tenminste het beste resultaat nastreeft, gratis is slechts een businessmodel en geen kwaliteitsbepaler, en als er gevoeld wordt dat de inbreng van het publiek geen kwaliteit oplevert betekent dat slechts dat de verkeerde mensen aangeboord worden. Allemaal de fout van de journalistiek zelf dus.”

Ik besef dat ik bij deze afgevoerd kan worden van welke expertlijst dan ook. Wie er nog wel op staat wens ik alle sterkte toe. Het ga jullie goed.