HvA biedt hoop voor innovatie in krantenland

Innovatie en krantenland, het blijft een moeizame relatie. Maar te midden van alle doemdenkerij is er soms ruimte voor enthousiasme over een kansrijk initiatief. Meestal vanuit verre buitenlanden, waar mensen als Jeff Jarvis en Jay Rosen veel publiceren over mogelijke oplossingsrichtingen. Maar een enkele keer ook van heel dichtbij.  Jurjen Helmus, docent innovatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft me er net persoonlijk van overtuigd dat nog lang niet alle hoop verloren is.

Helmus komt niet uit de journalistiek. Het zit in de hoek van de industriële productontwikkeling, de technologie en het management. Innovatie loopt als een rode draad door zijn cv, zo stond hij aan de wieg van de mobiele fotodienst okimok, bekend bij iPhone-gebruikers.

Een paar weken terug was hij bezig met de invulling van een nieuw blok voor het uitstroomprofiel Innovatiemanagement voor een selecte groep studenten technische bedrijfskunde. Aanvankelijk wilde hij dit relateren aan het midden- en kleinbedrijf, totdat een Okimok-collega hem op het idee bracht de krantensector eens goed onder de loep te gaan nemen. Aanleiding daarvoor was het optreden van minister Plasterk in De Wereld Draait Door, waar hij uitleg gaf over zijn reactie op het werk van de commissie-Brinkman.

Helmus was meteen om. Of hij precies wist waar hij aan zou beginnen laten we even in het midden, maar zijn project is ambitieus én inspirerend. Met 20 geselecteerde studenten gaat hij 6 weken aan de slag met als doel via technologie oplossingen aan te dragen voor de keuzes die samenhangen met het bestaansrecht van kranten.

Ja, natuurlijk kun je direct zeggen dat dit onbegonnen werk is. En zeker, garanties dat hier wel de grote baanbrekende oplossingen uit voortkomen, zijn er allerminst. Maar wat ik wel weet is dat dit project, juist omdat het niet uit de krantensector zelf voortkomt, alles in zich heeft om ons verder gaan helpen. Een blik op het voorlopige projectplan, waar de ambities van af spatten, geeft hoop op een vruchtbare synthese tussen techniek en journalistiek.

Wie niet bij die gelukkige 20 hoort, maar toch in de gaten wil houden hoe het werk van Helmus en zijn studenten vordert, kan binnenkort terecht op www.nieuwsbeleving.nl.