Werken aan een Hyperlokaal Concept: Uitnodiging

(c) Lara-King
(c) Lara-King

Direct na nieuwjaar begin ik officieel aan mijn nieuwe klus, het opzetten van een landelijk netwerk van hyperlokale online platforms. Tijd voor wat inleidende beschietingen. Allereerst in de vorm van een oproep.

In de voorbije twee weken hebben zich al de nodige mensen spontaan gemeld, omdat ze hun bijdrage wilden leveren aan het opstellen en verbeteren van het concept van het geplande hyperlokale netwerk. Dat was niet alleen verrassend voor mij, maar tegelijk ook het bewijs dat er meer mediamensen aanvoelen dat er iets gaat bewegen in dit deel van het speelveld.

Ik zal niet beweren dat alle heil in het hyperlokale zit, laat staan dat alle heil online ligt. Zeker niet nu ik nog aan mijn klus moet beginnen en al helemaal omdat er inmiddels genoeg voorbeelden zijn van hoe het niet moet, zowel in eigen land als daarbuiten. Bovendien lijkt de weg naar een vervangend business model voor de nieuwssector niet bepaald om de hoek te liggen. Kortom, problemen genoeg.

Maar een deel van het antwoord ligt wel degelijk hier. Voornamelijk om twee redenen: 1, er is geen platform dat beter aan de informatiebehoefte van ieder individu kan voldoen dan een hyperlokaal netwerk van betrokken makers en gebruikers. En 2, als sluitende businessmodellen ergens gedijen, is het wel in een omgeving van betrokken en specifiek aanspreekbare individuen.

Kortom, ik ben zeer optimistisch voor de komende tijd. Maar er is nog veel werk te verzetten. Vandaar mijn oproep, vooralsnog met één relatief eenvoudige vraag: waar moet een lokale informatieverzamelaar per se aan voldoen?

Reacties in de comments, of naar ons mailadres.