Not Wrong For Long – What's Right is In Site

notwrongforlongNOS ombudsman Guikje Roethof wees ons vorige week op een sterke spreuk die op de internetredactie van de Washington Post hangt: “Not Wrong For Long”. De makers willen ermee aangeven dat áls er een fout in de berichtgeving staat, deze heel snel te herstellen is. Het grote voordeel van online journalistiek: wie accepteert dat verhalen nooit af zijn, maar altijd verbeterd kunnen worden dankzij de kennis van het druk meedenkende publiek, bereikt meer dan ooit voor mogelijk werd gehouden.

De hele twintigste eeuw – de periode van de massacommunicatie – kenden we een simpele tweedeling. Aan de ene kant de professional in zijn burcht die van alle markten thuis moest zijn en één keer per 24 uur het bewijs leverde van zijn oneindige wijsheid, aan de andere kant de consument die dit alles zo’n zes keer per week in grote dankbaarheid mocht ervaren.

Nu is er geen reden meer voor zo’n opsplitsing. Dankzij technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is letterlijk iedereen uitgever geworden en kan er dus een vruchtbare symbiose ontstaan tussen de werelden die voorheen zo gescheiden waren. Als de vaardigheden van de journalist gecombineerd worden met de kennis van het (voormalige) publiek leidt dat onherroepelijk tot een betere informatievoorziening.

Ben ik te optimistisch? Misschien, de praktijk zal het leren. Maar wie de kansen niet ziet, houdt bewust deuren gesloten. En blijft hangen in een wereld die gedoemd is verder af te brokkelen.

Not Wrong For Long. Inderdaad, dankzij het internet kan kennis beter gedeeld worden en als journalisten begrijpen dat hun rol daarbij verschuift van die van zender naar die van organisator, kunnen we nog veel moois verwachten. Misschien moeten we aan het tegeltje op de redactie van de Washington Post zelfs nog een spreuk toevoegen: “What’s Right is In Site”. 😉