20 Hyperlokale gedragskenmerken

Op basis van de veldonderzoek, literatuurstudies, gesprekken met ervaren lokale bloggers, de eerste ervaringen in onze eigen hyperlokale pilots en het eerste daaruit afgeleide beleid, kan een richtsnoer samengesteld worden voor “hyperlokaal gedrag”. In een lijst van 20 gedragskenmerken proberen we de factoren te vinden die behulpzaam zijn bij het realiseren van een hyperlokaal nieuws- en informatieplatform. Ze geven, anders gezegd, aan wat er nodig is om een goede hyperlokale blogger, journalist, communitymanager of contentmanager te zijn.

Genoemde gedragskenmerken zijn trouwens zeker niet alléén op hyperlokale activiteiten van toepassing. Eigenlijk spelen ze een rol bij alle veranderingsprocessen waar oude media momenteel middenin zitten.

Bijgaande presentatie bestaat uit twee delen. Het eerste stuk gaat in op de eerste ervaringen met de pilots in Zwolle, Heino, Woerden en Eindhoven. Zie daarvoor ook verschillende eerdere blogposts op dodebomen.nl. Het tweede deel behelst de 20 gedragsregels. De presentatie is gegeven op 8 oktober 2010, tijdens het World Editors Forum in Hamburg.