Tips van de meester rond journalistiek ondernemerschap

Het was vandaag terug in de schoolbanken voor mij. Drie uur lang les van de meester zelf: Jeff Jarvis. Het onderwerp van de dag: hoe laat je zien dat jouw media-businessplan interessant kan zijn voor investeerders? Plaats van handeling: de Graduate School of Journalism van de City University of New York.

Tien studenten presenteerden hun voorstellen en hoe verschillend de plannen en presentaties ook waren, ze hadden één ding gemeen: ze waren, in de ogen van Jarvis, allemaal veel te bescheiden. “Klop jezelf op de borst, ben niet te voorzichtig. Schaam je er niet voor inhalig te zijn. Dat is precies wat die investeerders verwachten.” Het geheel had wel wat weg van de wijze waarop enkele tientallen initiatieven in Nederland zich onlangs presenteerden voor het stimuleringsfonds voor de pers. De een wat succesvoller dan de ander.

De presentaties van vandaag waren een soort laatste repetitie voordat ze – volgende week – officieel aan een jury moeten worden gepresenteerd. Het is het sluitstuk van de opleiding. En hoewel er, getuige ook de businessmodellen die in de presentaties naar voren kwamen, ruim aandacht is voor het ondernemende deel van de journalistiek, heeft Jarvis toch besloten die tak nog wat meer gewicht te geven door de start van een heuse opleiding entrepreneurial journalism. De klassen beginnen in januari, de werving van studenten is in volle gang.

De presentaties – die gezien de aard van Jarvis’ recente journalistieke keuzes logischerwijs bijna allemaal een (hyper)lokale inslag hadden – mochten vijf minuten duren en dat viel nog niet mee. Slechts één student haalde het binnen die tijd en dat zal dus volgende week scherper moeten. Wat kwam er zoal voorbij?

Een tijdschrift dat is samengesteld uit het materiaal van bestaande weblogs en al een tijdje op de markt is. Vol trots meldde de maker dat het decembernummer voor het eerst geld oplevert, maar tegelijk toegevend dat hij nog heel ver van een werkend verdienmodel is.

Een (betaalde) game voor nieuws, waarbij telkens vragen rondom de actualiteit beantwoord moeten worden. Met elementen van competitie, samenwerken, kennis en fun. Een goed idee, maar afgaande op de presentatie nog heel ver van een werkend, aantrekkelijk model. Heel zelfverzekerd vertelde de maakster dat dit spel “de journalistieke crisis zou kunnen oplossen”. Nou, zei Jarvis, “zover zijn we nog niet denk ik. Maar je maakt wel handig gebruik van een in die crisis geboden kans.”

Een weblog voor Staten Island, een van de vijf New Yorkse hoofdwijken waar momenteel welgeteld één krant en geen enkel professioneel blog actief is. Een kansrijk gebied voor nieuws, zou je zeggen. Toch komt ook dit platform maar moeizaam van de grond, reden voor de bedenker om geld te zoeken om bloggers in dienst te kunnen nemen.

Een tool om bloggen op een tablet makkelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Door meer in te zetten op de specifieke eigenschappen van de tablet (zoals de iPad), kan het bloggen zelf ook een verdiepingsslag krijgen. Logische gedachte, maar technisch gezien nog niet zo heel eenvoudig te realiseren. En bovendien wil je natuurlijk met je blog ook een laptop-publiek blijven aanspreken: lastig.

Een kwartaalblad voor kwaliteitsfotografie, waarbij de onderwerpen en zelfs de opdrachten aan fotografen geheel door de lezers gestuurd worden. Een soort spot.us, maar dan voor fotografie. En bedoeld voor de Franse markt, niet toevallig vanwege het feit dat de inbrenger van het idee een Franse uitwisselingsstudent is. Het verdienmodel zit ‘m erin dat gebruikers vooraf een donatie geven, waardoor er altijd geld is (of zou moeten zijn) om het blad te maken en nooit achteraf pas de balans hoeft te worden opgemaakt. Eigenlijk wilde de bedenker er een non-profit plan van maken, maar dat werd hem snel uit het hoofd gepraat. Jarvis: “Je bent hier om te leren hoe je geld verdient, dus maak er maar gauw een winstgevend geheel van.”

Een koppeling van relevante databases aan nieuwswebsites. “Databases leveren veel traffic op”, aldus de inbrenger van het idee. “Sterker nog, data is nieuws.” En dus loont het de moeite om een manier te bedenken om die enorme hoeveelheden informatie op een logische wijze te koppelen aan een nieuwsplatform. Technisch nog een heel gedoe en ook qua vormgeving en presentatie geen sinecure. Om nog maar te zwijgen over de vraag hoeveel die nieuwssites ervoor zouden willen betalen. Maar al die vragen zijn voor de bedenker natuurlijk juist reden voor zijn investeringsaanvraag.

Een mooie, inspirerende middag, die gaandeweg ook nog een bulk informatie voor mijzelf opleverde. Plus de kans om Jarvis zelf alles te vertellen over de status van onze eigen hyperlokale initiatieven. Het was Jarvis tenslotte die mij, een dik jaar geleden, op het spoor zette van het hyperlokale traject en me gaandeweg tips is blijven geven. Het voorlopig oordeel van de meester is, zowel over de opzet als de uitwerking tot dusver, trouwens zeer positief. We zijn over naar de tweede klas.