Ontstaan en hoofdlijnen van het concept: Dichtbij.nl

Sinds we – afgelopen donderdag – de naam van ons hyperlokale project hebben onthuld, hebben veel mensen ons gevraagd om meer informatie over het initiatief. Hieronder in het kort het ontstaan en de hoofdlijnen van het concept. Voor verdere detailvragen staan wij vanzelfsprekend open. dichtbijlogo

Al sinds 2008 wordt er bij Telegraaf Media Groep gesproken over de bouw van een lokaal online nieuwsplatform. Aanvankelijk onder de naam “LokaalX” zijn diverse stappen gezet om de bestaande activiteiten van Webregio, de huis-aan-huiskranten en de regionale kranten op een of andere manier te coördineren en uit te breiden. Een jaar geleden kwam daar wat meer vaart in met de benoeming van een klein groepje mensen met een specifieke opdracht: onderzoek de mogelijkheden voor een landelijk dekkend hyperlokaal nieuws- en informatienetwerk, zowel op vaste als mobiele platforms. Dit netwerk zou wel gebruik kunnen maken van de binnen TMG aanwezige expertise op dit gebied, maar zou uiteindelijk een zelfstandige plek in de organisatie moeten krijgen, dus los van bestaande regionale en nationale titels. Het moest een losstaand merk worden, met een eigen lading. Ook moesten – vanzelfsprekend, zou ik zeggen – de commerciële mogelijkheden voor dit nieuwe initiatief de moeite waard zijn.

In het voorjaar zijn daartoe vier werkgroepen aan de slag geweest, rond de vier meest belangrijke thema’s: Content (redactie), IT, business en marketing. Deze werkgroepen hebben in juni advies uitgebracht, op basis waarvan een voorlopig businessplan is geschreven en vier pilots zijn uitgedacht. Deze pilots zouden elk een specifiek aspect van het vervolgonderzoek voor hun rekening moeten nemen. Ze werden uitgerold in:

 • Zwolle (aggregatie in grote stad): OverZwolle
 • Heino (aggregatie op dorpsniveau): OverHeino
 • Woerden (community-vorming): OverWoerden
 • Eindhoven (commercie): OverEindhoven

dichtbijdromenDe vier pilots lopen sinds eind augustus en hebben ons inmiddels zo veel informatie (en belangrijker: vertrouwen in het vervolg) gebracht dat we nu toe zijn aan een vervolg. Vandaar dat we op 9 december 2010 ons nieuwe, allesomvattende merk hebben bekendgemaakt: dichtbij.nl. Vervolgstappen zijn nu het doorbouwen aan het ideale platform (op basis van de ervaringen in de pilots) én het uitrollen van het concept naar andere delen van het land.

Daarbij komen een paar zaken om de hoek kijken:

 • hoe kun je snel groeien zonder dat de kosten direct onaanvaardbaar de pan uit rijzen (en we onszelf dus meteen in de problemen brengen)?
 • hoe kun je een basisconcept bewaken en toch ruimte bieden om op lokaal niveau eigenheid te brengen?
 • hoe kun je de juiste mensen vinden, zowel op centraal niveau als decentraal, die kunnen meebouwen aan dit concept?
 • hoe kun je de commerciële eisen (heel eenvoudig: op elke plek waar we uitrollen zullen de inkomsten hoger moeten zijn dan de uitgaven) op korte termijn realiseren?
 • hoe kun je op elke plek in Nederland het publiek vinden dat niet alleen een bezoek wil brengen aan ons platform, maar ook enthousiast meewerkt aan de inhoudelijke invulling ervan, wetende dat het daarmee meehelpt aan de versteviging van hun eigen community?

dichtbijetenWe zitten nu volop in het proces van beantwoording van die vragen. Daarbij willen we nooit star te werk gaan. Dat wil zeggen dat een oplossing die op de ene locatie wordt gevonden, niet per se ook moet gaan werken op een andere plek. Het concept moet staan als een huis, net als de bedrijfscultuur waarbinnen dat concept ingevuld wordt. Maar concreet kan dat in het ene geval worden uitgevoerd door mensen in vaste dienst, in het andere geval door freelancers en in weer andere gevallen door een zakelijk partner of een franchisenemer. Wat dat laatste betreft: een franchise kan weliswaar in diverse vormen uitgevoerd worden, maar in elk geval zal er voor ons voldoende zekerheid in moeten zitten met betrekking tot conceptbewaking en bij de franchisenemer voldoende mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap.

Heel concreet zoeken wij vanaf nu lokaal gewortelde particulieren met ervaring op het gebied van lokaal relevant nieuws, én professionals in (lokaal) uitgeefland die belangstelling hebben voor ons concept. Vervolgens kunnen we, afhankelijk van de timing van de uitrol, de mogelijkheden voor samenwerking verder gaan onderzoeken. Per uitrolplek willen we in elk geval expertise op het gebied van:

 • sales
 • community management
 • (ondernemende) journalistiek

Mocht je je dus op een of meer van deze terreinen thuis voelen (en je kunt dat ook staven met expertise en ambitie), dan is het zinvol een concrete reactie te sturen, inclusief een cv. Deze kan per mail naar ikben@dichtbij.nl.

Mocht het bovenstaande voor dit moment nog niet genoeg zijn, dan vind je hier nog wat meer informatie over: – de evaluatie van de pilots en de opbouw van het merk dichtbij.nl (december 2010), – de start van de pilots (augustus 2010), – de basisgedachten achter het concept, in een Emerce-interview uit oktober 2010.

wijzijndichtbij