Facebook van de Randstad, Hyves van het hele land

Op een grote wereldkaart ziet de verspreiding van social mediagebruik er blauw uit. Facebook-blauw om precies te zijn. De Italiaanse website Vincos liet het onlangs nog zien, op basis van Google trends en Alexa.

wereldkaart social media

Er zijn weliswaar hier en daar nog wat concurrenten over, maar de overheersing van Facebook is duidelijk. China, Brazilië en Rusland vormen nog duidelijke alternatieve bolwerken, maar elders op de wereld zijn het bijna onzichtbare vlekjes geworden. Zo ook in Nederland.

Op nationaal niveau zijn de rollen omgedraaid. Volgens opgave van beide netwerken zelf, heeft Facebook 3,4 miljoen accounts in Nederland, en heeft Hyves er 9,1 miljoen binnen de landsgrenzen. Beide spelers geven daarbij aan dat het aantal actieve accounts wel behoorlijk wat lager ligt.

Wie inzoemt op Nederland ziet dat het verschil niet alleen het totaal aantal leden betreft, maar ook de verspreiding. Al moet daarbij direct worden aangetekend, dat de cijfers van Facebook (gebaseerd op de lokale bereiksgegevens voor adverteerders) enige reden geven voor twijfel. Het lijkt er op dat de registratie van de IP-adressen hier verward wordt met de daadwerkelijke woonplaats van de leden. En dat Facebook het niet al te nauw neemt met de grenzen van de postcodegebieden. Hoe anders kan het zijn dat relatief kleine steden als Amersfoort en Groningen zo hoog scoren, en dat Amsterdam meer Facebook-gebruikers heeft dan inwoners?

Facebook in NL

Hoe dan ook is Facebook duidelijk een Randstad-merk. Los van Groningen, kent Facebook buiten de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, slechts een zeer geringe verspreiding.

Hoe anders is dat voor Hyves. De cirkel voor de nummer 1, Amsterdam, is weliswaar wat kleiner (Facebook claimt het ongeloofwaardige aantal van ruim 900.000 leden, Hyves zegt er 400.000 te hebben – in een stad met zo’n 765.000 inwoners), maar de verdeling over de rest van het land is bij Hyves veel gelijkmatiger.

Hyves in NL

De grote cirkels zijn minder groot, maar de kleine zijn vooral ook minder klein. Ook de steden die buiten de top-20 vallen, blijken nog een behoorlijke Hyves-aanhang te hebben. Geen enkele plaats in de top-100 heeft minder dan 10.000 Hyvers. Bij Facebook geldt dat al direct buiten de top-20.

De schrijver van dit weblog is in dienst van TMG, het concern dat sinds november eigenaar is van Hyves.

Het idee voor deze kaarten komt van Alexander Ulmanu, een vanuit Boston werkende Roemeense journalist. Hij bracht eerder de Roemeense Facebookgebruikers in kaart. De tip voor de wereldkaart kwam van Wouter Glaser.