Nieuwe rollen in het mediabedrijf

Kranten- en tijdschriftenmakers zijn opgegroeid met de wetenschap dat een mediabedrijf bestond uit een redactionele en een commerciële poot. De een vertegenwoordigd door journalisten, de ander door salesmensen. Tussen of boven beide partijen stond de uitgever en de rest van de organisatie was in hun ogen eigenlijk alleen ondersteunend.

Willen mediabedrijven in de toekomst nog – letterlijk – recht van spreken houden, dan zal die structuur flink op de schop moeten. De redenen daarachter zijn op dit weblog de afgelopen twee jaar al uitvoerig besproken. Maar het is minstens zo interessant om te kijken naar een aantal nieuwe – of gewijzigde – rollen.

Wat kan een community manager daarin betekenen? En hoe verhoudt deze zich tot de journalist en de salesvertegenwoordiger? En welke functies kunnen we onderscheiden in het speelveld tussen deze rollen in? Een eerste gedachtengang: