Meer nieuwe rollen in het mediabedrijf: Innovatie

De reacties op de voorlaatste post op dit weblog maakten niet alleen duidelijk dat er veel te zeggen is voor een structurele plek voor de communitymanager (betere term nog steeds welkom), maar óók dat er nog wat aan ontbrak. De een had het over yield management, de ander over techniek, weer anderen over nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van journalistiek. Het brengt mij tot een aangepast schema, waarbij – bovenop de drie eerder gemelde rollen van journalist, salesvertegenwoordiger en communitymanager – ruimte is voor een innovatiemanager.

De basisdriehoek is gebleven wat-ie was, maar alle drie de punten van de driehoek zijn nu verbonden met een vierde, zodat een 3D-model ontstaat. (voor de mede-niet-wiskundigen onder ons: dit heet geen piramide, want die heeft vier zijden als basis, maar een tetrahedron).

Nieuw is dus de “vierde hoek” in de driehoek: die van innovatie of Research&Development. Deze tak van ondernemen is, net als die van het community management, slecht ontwikkeld geweest in klassieke mediabedrijven. Dat is ook niet zo raar, want het ging altijd zo goed dat innovatie eigenlijk ongewenst was. Never change a winning team, nietwaar? Of, in minstens zo duidelijke taal: “If it ain’t broke, don’t fix it!

Inmiddels leven we echter in andere tijden. De noodzaak van vernieuwing is groter dan ooit. En daarmee ook van het vastleggen van die rol in de basisorganisatie. Of we daarmee ook de stap zetten naar het moedwillig afbreken van het “winning team“, of zoals Lukas Ritzel zegt “if it ain’t broke, break it before others do“, is nog aan de organisatie zelf, maar hoe dan ook begint het met het benoemen van een innovatierol.

De link tussen innovatie en de overige drie hoeken kan vervolgens op een aantal manieren gemaakt worden. In het schema noem ik er drie (maar er zijn er vanzelfsprekend veel meer):

Tussen innovatie en sales: nieuwe verdienmodellen. Broodnodig voor elk bedrijf dat wil doorontwikkelen, maar in de media extra noodzakelijk gezien de onzekerheid rondom de bestaande verdienmodellen. Sales-experts kunnen hier samen met developers goed werk verrichten.

Tussen innovatie en community management: yield management. Het gaat hier om het herkennen van patronen in de community, deze te vertalen naar toekomstige patronen en er vervolgens een structuur aan te hangen. Een yieldmanager in de vliegtuigindustrie kan vanuit passagiersgedrag in het verleden bepalen hoeveel stoelen er op een bepaalde vlucht waarschijnlijk verkocht gaan worden en op basis daarvan de prijs per stoel of het in te zetten soort vliegtuig vaststellen. Op een soortgelijke manier kan de yieldmanager in de media meten hoe het consumentengedrag er door de tijd heen uit ziet en op basis daarvan een inschatting voor de toekomst maken. Hetgeen vervolgens weer gebruikt kan worden voor de redactionele formule en de tarieven voor de buttons en banners.

Tussen innovatie en journalistiek: demand media. Eigenlijk de naam van een bedrijf, maar het staat model voor een denkwijze waarbij niet de journalist bepaalt wat nieuwswaardig is, maar een long tail-achtige zoekactie die duidelijk maakt welke onderwerpen in de aandacht staan en daar vervolgens in razend tempo artikelen bij laat produceren. Commercieel gezien kan dit interessant zijn omdat het, zeker als de juiste tags voor search engine optimization worden gehanteerd,  relatief veel bezoek garandeert. Het is journalistiek nogal omstreden, omdat het het vak in zekere mate automatiseert, maar kan, zeker in combinatie met de traditionele werkwijze, juist ook voor een verdieping van de journalistiek zorgen.

De aangevulde en aangepaste presentatie: