De Kracht van de Dode Boom

Een dode boom kan – mits aangevuld met voldoende intellectueel vermogen – de grondstof zijn voor een behoorlijk levendig product. De titel van dit weblog is dan ook allerminst denigrerend of negatief bedoeld. Ik zeg dat nog maar een keer, nadat ik uit een paar recente commentaren op dit weblog begreep dat voor sommigen de titel alleen al genoeg is om te concluderen dat dit de spreekbuis is voor alles en iedereen die kranten verafschuwt.

Niet dus.

dodebomenechtWat ik op deze plek wel herhaaldelijk heb vastgesteld, is dat de media-industrie in een tijd van overgang verkeert. De oude wereld, waarin professionele journalisten het monopolie dachten te hebben op relevante informatie en waarin uitgevers konden bepalen hoe de markt er uit zag, is definitief voorbij. Kennis is voor iedereen toegankelijk en om jezelf uitgever te noemen is al lang geen drukpers of zendmachtiging meer nodig.

Waar het precies naar toe gaat, weet nog niemand. Aan de ene kant is dat vervelend en geeft het aanleiding om het woordje identiteitscrisis te laten vallen, zoals de Nijmeegse hoogleraar Jo Bardoel onlangs nog deed. Aan de andere kant geeft dat ruimte aan iedereen die ideeën heeft over de koers die we zouden kunnen varen. Eenduidigheid levert dat vooralsnog niet op, daarvoor zijn de meningen te verdeeld en de de uitgevoerde experimenten te wisselend van resultaat. Maar dat maakt het debat natuurlijk alleen maar interessanter. Kijk daarvoor bijvoorbeeld maar eens naar de discussies rond het al dan niet direct geld vragen aan online consumenten (paywalls), of de mate waarin machines de taak van de journalistiek gedeeltelijk kunnen overnemen (content farms).

In de tussentijd is er voor de traditionele media reden genoeg om alvast een aantal verworvenheden van de nieuwe tijd te combineren met de vertrouwde bestaande business. Zonder alles overhoop te gooien en mét alle focus op die krachtige dode bomen, kan er zelfs in deze onzekere tijden nog volop gewerkt worden aan versteviging van de eigen positie.  Sleutelwoorden: de gebruiker op een voetstuk, volle inzet van social media en iets meer dienstbaarheid bij de professionals in de uitgeverij.

Morgen een simpel maar doeltreffend voorbeeld daarvan.