Er is Perspectief, maar waarop?

Gebruikers geven de recent gestarte betaalde Limburgse themasites van Media Groep Limburg (MGL) een 6+. Dat mag heel behoorlijk genoemd worden voor een platform dat nog maar net begonnen is. Bezoekers, die momenteel kunnen kiezen uit drie thema’s (economie, gezondheid en mode), blijken wel erg van mening te verschillen. De meesten geven het platform een 7, maar de diepe onvoldoendes zijn evenmin van de lucht.

MGL is, na een voorbereidingstijd van ruim twee jaar en de toekenning van een subsidie van ruim een miljoen, sinds 25 maart actief met het project Perspectief. Vandaag werden in Hilversum de eerste conclusies gedeeld met de buitenwereld. Onderzoekers van Hogeschool Zuyd lieten ruim 200 gebruikers een vragenlijst invullen en interviewden vervolgens 17 van hen. MGL-directeur Johan Boermann voegde daar zijn eigen bevindingen aan toe.

Om met die laatste te beginnen: “De resultaten zijn niet slecht, maar ze houden ook niet over.” Er hebben zich, aldus Boermann, de afgelopen 6 weken 6000 proefabonnees gemeld en rond de 300 mensen die 11 euro per maand betalen voor een officieel abonnement. Om aan het einde van het jaar de doelstelling van 18.000 betalende abonnees te halen, komt MGL binnenkort met een nieuwe promotiecampagne. Die moet, volgens Boermann, antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om “betaalde content digitaal aan te leveren als een alternatief of toevoeging op de huidige exploitatie”. Een belangrijk project, en niet alleen voor MGL zelf, zegt de directeur: “Als het bij ons lukt, dan zal het in andere provincies ook wel lukken. En als het bij ons mislukt, dan zitten we helaas in de categorie ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’. Dan zou het dus niet mogelijk zijn om betaalde content digitaal aan te leveren.”

Het is echter zeer de vraag of hij daar gelijk in heeft. Anders gezegd: je moet wel zeer overtuigd zijn van de kwaliteit van je operatie, wil je het mislukken daarvan meteen koppelen aan het al dan niet succesvol zijn van het onderliggende principe. Dat Boermann gelooft in zijn product, is helder, maar voor zijn publiek geldt dat minder, zo bleek vandaag.

Volgens de onderzoekers van Hogeschool Zuyd schuilt achter het alleszins redelijke rapportcijfer (6+) namelijk een tamelijk grote onvrede over het gebodene. De ondervraagden zien weliswaar een potentie van diepgang en kwaliteit, maar constateren tegelijkertijd dat er vooralsnog in de praktijk geen enkele meerwaarde zichtbaar is. 75% zegt nooit te willen betalen voor hetgeen Perspectief nu aanbiedt. En voor degene die dat wel wil, is slechts een enkeling bereid daar het gevraagde bedrag (11 euro per maand) aan te besteden.

De grote vraag voor MGL lijkt nu dan ook vooral hoe zinvol het is om een nieuwe promotiecampagne te lanceren, als je weet dat de bezoekers je huidige product nog totaal niet zien zitten – en al zeker niet als daarvoor betaald moet worden. Het antwoord daarop vereist geen academische opleiding.

Het stimuleringsfonds voor de pers (dat de subsidie gaf) en daarmee de naar nieuwe kennis hunkerende mediasector zitten intussen met een heel ander probleem. Wat ook het resultaat wordt van project Perspectief, een antwoord op de vraag of er voor specifieke themagerichte kwaliteitscontent online geld gevraagd kan worden, komt er in elk geval niet.

Disclaimer: de auteur was tussen 1987 en 2006 in dienst van Dagblad De Limburger (onderdeel van MGL)

Lees meer: Een analyse van Paul Disco op Villamedia; Johan Boermann, de man van 40 miljoen