DPD: zestig onbezorgd lachende gezichten, zestig spookbeelden

De Persdienst (DPD) heten ze. Van Wegener zijn ze. Ontstaan dankzij de opheffing van de GPD, de Gemeenschappelijke Pers Dienst die tot eind dit jaar de meeste regionale kranten van niet-regionaal nieuws voorziet.

Deze week kwamen ze met z’n allen bij elkaar voor een groepsfoto.

Een staatsieportret toont zestig onbezorgd lachende gezichten. Was het de fotograaf die ze wist te ontspannen? Of zou de zucht naar avontuur het daadwerkelijk hebben gewonnen van het realisme?

Ze hebben er zin in, laten ze de wereld via twitter en facebook weten. Klaar voor hun nieuwe klus: alle bij Wegener en MGL aangesloten dagbladen van algemeen nieuws voorzien. Sommigen hebben er hun oude baan voor opgezegd, de meesten zijn naar DPD gedetacheerd door hun redacties.

De een wilde meer diepgang in zijn werk, de ander was op zoek naar een specialisme. Weer een ander zat een beetje op een dood journalistiek spoor en wilde dat nieuw leven in laten blazen. De een vol ervaring, de ander met een brok jeugdige energie en allemaal journalistieke hoogvliegers.

Een voor een zijn ze er klaar voor.

En toch…

Ondanks al die lachende gezichten en ondanks die onmiskenbare journalistieke kwaliteiten, ondanks alle goede wil… is het een trieste foto.

Ze zijn niet te benijden, de zestig lachende hoofden. Een paar weken terug nog leken zij de gelukkigen, streng geselecteerd uit de honderden belangstellenden die onderdeel wilden vormen van de Wegener nieuwsmachine. Maar ze zijn allemaal slim genoeg om de bewegingen te kunnen zien die momenteel over hun hoofden – en onder hun voeten – plaats vinden.

De realiteit is dat Wegeners wereld op zijn kop is gezet in de korte periode tussen het opblazen van de GPD en het officiële startsein voor DPD.

De realiteit is dat Wegener momenteel mag hopen op een koper. Omdat het voortbestaan van het bedrijf (inclusief DPD) zonder zo’n externe belangstellende ongewis is.

De realiteit is dat die koper – áls die er gaat komen en wie het ook gaat worden – zelf ook al een vergelijkbare eigen persdienst heeft. Een koper die zijn eigen strategie zal loslaten op die van de hem toevallende Wegener-onderdelen.

De realiteit is dat er straks waarschijnlijk niet één nieuwe eigenaar, maar diverse deeleigenaren zullen opstaan, die ieder voor zich wellicht minder behoefte zullen hebben aan een DPD dan Wegener nu tentoonspreidt.

De realiteit is dat dat gedachten zijn die momenteel door zestig ambitieuze hoofden spoken.

 (foto via DPD-redacteur)

UPDATE: helaas hapert de facebook-commentbox. Wie wil reageren kan dat rechtsreeks op info@dodebomen.nl doen. Reacties worden dan handmatig doorgeplaatst.

UPDATE2: twee aanpassingen op basis van correctie door DPD-redacteur: meeste redacteuren gedetacheerd (en dus niet baan opgezegd); DPD-redacteuren zijn niet pas deze week voor het eerst met zijn allen bij elkaar.