ThePostOnline start met een anachronisme

Goed nieuws in medialand. Bert Brussen en Mark Koster hebben elkaar gevonden in een nieuw journalistiek platform. Ze geven hun huidige DeJaap.nl en Campus.tv op voor ThePostOnline.nl. Niet alleen is dat in deze lastige mediatijden een moedige keuze, het is er ook een die verwachtingen wekt. Niet voor niets beloven de bedenkers “kwaliteitsjournalistiek op internet”. Ga er maar aan staan.

Wie Brussen en Koster een beetje kent, weet dat zij zich met hun activiteiten niet snel zullen associëren met jaren ’70-journalistiek. Juist daarom vond ik het opvallend dat Brussen vandaag een verbod op partijlidmaatschappen afkondigde voor iedereen die journalist voor zijn nieuwe platform wil worden. Als íets de journalistiek in de jaren ’70 typeert, is dit het wel.

Journalisten in die tijd wilden het oude verzuilde regime opzichtig van zich afschudden en stonden het niet meer toe lid van een partij, een kerk of een maatschappelijke stroming te zijn. Juichen voor de plaatselijke voetbalclub kon alleen als er geen collega in de buurt was. En jezelf inzetten voor welk goed doel dan ook, tja, dat moest je maar aan een gezinslid overlaten. Een journalist was onafhankelijk en zou dat bewijzen ook.

Die partijloosheidsbepaling kwam zelfs terecht in menige code of beginselverklaring, nog zo’n relict uit die tijden. Ik herinner me – maar toegegeven, dat was al jaren ’80 – zelfs redactieraadsvergaderingen over de vraag of die regel niet uitgebreid moest worden door journalisten sterk af te raden überhaupt naar de stembus te gaan.

Ongetwijfeld waren er goede bedoelingen, maar achter de gordijnen was iedereen natuurlijk nog steeds socialist, katholiek, atheïst, kapitalist, Bloemendaler, Ajaxfan, enzovoort. En vanzelfsprekend klonk dat door in de artikelen die in hun media verschenen. Of er om die reden juist niet in verschenen natuurlijk.

Voor mij is een van de verworvenheden van de nieuwe tijd de vervanging van zo’n bepaling door (het streven naar) een zo groot mogelijke transparantie. Je voorkeuren kun je niet verstoppen door af te zien van een lidmaatschap, je hebt ze en je houdt ze. Maar je kunt er wel open over zijn. En ja, als het om een beschrijving van de feiten gaat heb je de dure plicht ze allemaal naar de achtergrond te duwen.

Het is heel goed dat bij een podium dat “kwaliteitsjournalistiek op internet” nastreeft, nagedacht wordt over de wijze van berichtgeving, over een streven naar objectiviteit. Maar bevorder je dat met een verbod op een partijlidmaatschap? Het is een anachronisme met één voordeel: de gestelde vraag heeft de afgelopen decennia al een helder antwoord gekregen.