NVJ: Practice what you Preach

(drie updates onderaan deze post)

Eerst de feiten. Wat we weten, op basis van de gepubliceerde artikeltjes, is dat een deel van het NVJ-bestuur is opgestapt. De enige toelichting die we daarbij krijgen is van een van de aftredende bestuurders, Thom Meens. Hij zegt dat er “een onoverbrugbaar verschil in opvatting over de rol van het bestuur en de aansturing van de werkorganisatie” is.

Juist. Er is dus een conflict. Maar waarover het gaat, weet geen mens. Meest waarschijnlijk is dat er bezuinigd moet worden (minder leden, minder geld) en dat er een dispuut is over de manier waarop. Maar het kan ook over heel andere zaken gaan. Wil iemand de NVJ opheffen? Is een van de bestuurders er met de kas vandoor gegaan? Iedereen die het weet, zwijgt erover. En de journalisten die het dichtst bij het vuur zitten, weigeren het nieuws – dat ze op een presenteerblaadje wordt aangeboden – wereldkundig te maken.

Inderdaad, dat is merkwaardig. Ook op dé nieuwssite voor journalisten, villamedia.nl, worden we geen steek  wijzer. Het bericht van dinsdagmiddag heeft weliswaar op woensdag een keer een update gehad, maar is daarmee nog even inhoudsloos als daarvoor. En de heldere vragen van de commenters onder het artikel leiden niet tot enige beweging van de redactie. Slechts één van de opgestapte bestuurders, Tony van der Meulen, doet een manmoedige poging de gemoederen tot bedaren te brengen. Helaas even inhoudsloos als de rest.

Nou moeten we daar natuurlijk direct bij aantekenen dat buiten de journalistiek niemand wakker ligt van deze affaire. Dus, zou je zeggen, zand erover, allemaal doorlopen, op naar de volgende kwestie.

Toch is er iets meer aan de hand. Het gaat namelijk niet om een strijd in een willekeurig bedrijf. Nee, juist omdat het gaat om een strijd in een journalistieke organisatie (die elke dag weer – terecht – de mond vol heeft van openheid over alles wat los en vast zit), én over de bewust gebrekkige verslaggeving door journalisten (van Villamedia) die met hun neus op de feiten zitten maar er voor kiezen die niet te publiceren.

Het is, met andere woorden, geen bestuurlijke affaire maar een journalistieke affaire.

De hoofdredacteur van Villamedia windt er vanavond geen doekjes om, zo tekent Josien Wolthuizen uit zijn mond op. Zijn bekentenis raakt direct aan de journalistieke geloofwaardigheid van de organisatie die het tot haar kerntaak zou moeten rekenen om onafhankelijk en betrouwbaar te schrijven over de journalistiek. Anders gezegd: als de hoofdredacteur van Villamedia in het openbaar zegt dat hij niet onafhankelijk kan schrijven over de NVJ, heeft deze een probleem.

Even nog ter illustratie: wie Dolf Rogmans de afgelopen jaren ooit een keer uitdaagde door te zeggen dat hij hoofdredacteur was van het NVJ-clubblad, werd direct tot de orde geroepen. Ik? Van de NVJ? Nee joh, Villamedia is onafhankelijk!

Juist. Net zo onafhankelijk als de woordvoerder van Kim Jong-un.

En dan de NVJ zelf. Er altijd als de kippen bij als een universiteitsblad van zijn baas niet mag schrijven wat het wil. Direct in actie als een mediabedrijf geen opening van zaken geeft. En hoog van de toren als een bestuurder geen zin heeft om de pers te woord te staan. Juist, die NVJ.

Hoe lastig is het om je gedrag vol te houden als het om de eigen kring gaat?  Practice what you preach…

Wat hebben we de afgelopen dagen zien ontrollen?

Een beroepsorganisatie die niet in staat is naar de eigen ethische maatstaven te handelen.

Een redactie die geen waakhond maar schoothond blijkt te zijn.

Betrokkenen die zich verstoppen op een manier waarvan ze één voor één schande spreken als ze het bij andere organisaties waarnemen.

En dat alles in het hart van de journalistiek.

Wat een blamage.

.

UPDATE: Er is een interne reactie van de NVJ

UPDATE 2 (6 april 2013): de opgestapte bestuursleden doen een boekje open (bij de reacties)

UPDATE 3 (8 april 2013): er is een reactie van de overgebleven bestuursleden en het dagelijks bestuur. Opvallend genoeg is de brief (waarin met enige opluchting wordt aangegeven dat met het vertrek van een bestuursminderheid “ruimte ontstaat voor de noodzakelijke veranderingsstappen. Deze worden binnenkort gezet.”) mede ondertekend door Villamadia-hoofdredacteur Dolf Rogmans.

Disclaimerik ken vrijwel alle betrokkenen in het hierboven beschreven conflict goed genoeg om ze op elk moment te kunnen bellen en te vragen om uitleg. Ze zouden me waarschijnlijk die uitleg ook nog gegeven hebben, vertrouwelijk en wel. Maar ik heb ze niet gebeld en heb dus geen andere kennis dan de kennis die enig andere krantenlezer of Villamedia-bezoeker heeft.