Maandag is sport- en crimedag in Leiden

Het is vandaag maandag en dus heeft Leiden vooral behoefte aan sport en criminaliteit. Althans, dat denken de aanbieders van nieuws en informatie in de sleutelstad. Bij de introductie, vorige week, van de lokale achtergrondenwebsite Leiden.nu, mocht Naomi Elzas laten zien hoe een gemiddelde maandag er voor een Leidse mediaconsument uit ziet.

Grafiek Naomi Elzas

Het is trouwens niet alleen sport en crime wat de klok slaat; kennis en cultuur doen het op maandag ook goed. Maar wetenschap en onderwijs scoren in de universiteitsstad die dag het minst.

Hoe waardevol zo’n onderzoek is, kun je je afvragen. Want wat zegt het als de grootste Leidse mediaspeler – het Leidsch Dagblad – juist op die dag een compleet sportkatern heeft? Dat vertekent de uitkomsten nogal en zorgt er hoe dan ook voor dat Elzas’ bevindingen geen algemeen beeld geven van de Leidse mediasituatie.

Toch is het leuk om te zien hoe divers het lokale aanbod is in Leiden. En natuurlijk maakten de oprichters van Leiden.nu maakten dankbaar gebruik van de bevindingen om zichzelf een flink hart onder de riem te steken. Want wie anders zou dat gat kunnen opvullen in het bieden van duiding bij het lokale nieuws? Juist.

Grafiek Naomi Elzas

De momentopname laat volgens Elzas vooral zien hoe oppervlakkig de Leidse media zijn. Maar ook hoe ze kwalitatieve onderwerpen laten prevaleren boven populaire. Dat lijkt enigszins strijdig met elkaar, hoewel het in theorie natuurlijk mogelijk is om veel kwalitatieve onderwerpen nogal oppervlakkig te behandelen.

Uit de grafieken wordt duidelijk dat het druk is in het oppervlakkige segment. Korte berichten winnen het van de langere. In print is 61% van de 288 onderzochte berichten korter dan 150 woorden. Online is dat volgens Elzas zelfs 85% (van 168 bekeken berichten).

Zowel bij “duiding/oppervlakkigheid” als bij “populair/kwaliteit” wordt het Leidsch Dagblad enig onrecht aangedaan. Door te kiezen voor de maandagkrant als ijkpunt lijkt het alsof de krant beide keren aan de verkeerde kant van de schaal zit. Interessanter zou het daarom zijn als Elzas een keer een hele week zou onderzoeken.

Grafiek Naomi Elzas

De onderzoekster geeft zelf ook aan dat het beeld enigszins vertekend is door de keuze voor de maandag. Elzas: “Ik heb per medium gekeken welke thema’s op die dag aan de orde worden gesteld. Het ene thema heb ik gecategoriseerd onder “kwaliteit” en het andere thema onder “populair”.”

Criminaliteit, Sport, Human Interest, Entertainment vallen onder ‘populair’. ‘Kwaliteit’ wordt verstaan onder Wetenschap & onderwijs, Stad & Centrum, Gemeente & Politiek, Verkeer, Werk & Economie en Kennis & Cultuur.

Elzas: “Ik heb vervolgens gekeken of een medium gemiddeld meer kwalitatieve of meer populaire thema’s belicht. Het Leidsch Dagblad heeft op deze dag meer “populaire” thema’s belicht en valt hiermee in het gedeelte populair. Wat te verklaren is doordat Sport relatief de overhand heeft die dag.”