Van krantenbedrijf naar mediabedrijf

Jeff Jarvis was onlangs een paar dagen in Amsterdam. Hij was er onder meer voor een middag bij TMG, waar hij in ging op een aantal opvallende ontwikkelingen in uitgeefland. Bijgaand een samenvatting van een kwartier met daarin onder meer zijn visie op de omvorming van een krantenbedrijf naar een gezond online mediabedrijf.

Andere onderwerpen die aan de orde komen:

  • het einde van massamedia
  • gaat het in de media om content of om een service aan je klanten en gebruikers?
  • kennis van je klanten
  • paywalls
  • copyrights

Zie ook deze eerdere verslagen op dodebomen:

Over paywalls

Over de online oriëntatie

Over kennis van je klanten