Jounalistiek Na De Deadline

Build the news upon the rock of truth and righteousness.
Conduct it always upon the lines of fairness and integrity.
Acknowledge the right of the people to get from the newspaper both sides of every important question.

Meer dan een eeuw geleden vormden deze drie zinnen de belangrijkste opdracht aan de journalisten van The Dallas Morning News. Sterker nog, het was de reden voor de oprichting van de krant. George B. Dealy, de man die rond 1885 aan de wieg stond van The Dallas Morning News, liet geen gelegenheid ongebruikt om zijn collega’s ermee om de oren te slaan. En niet alleen zijn collega’s: ook tegenover adverteerders schroomde hij niet om met deze zinnen duidelijk te maken dat ze niet met loze beloften moesten komen aanzetten. Dat ging zelfs zo ver dat hij advertenties van belangrijke oliebaronnen weigerde omdat niet helemaal duidelijk was of ze wel betrouwbaar waren.

Niet voor niets werden Dealy’s woorden in 1949, bij de verhuizing naar een nieuw pand, letterlijk in steen gebeiteld.

En hoeveel er ook veranderd is in de pakweg 130 jaar tussen toen en nu, voor een journalist uit 2013 hebben de woorden van Dealy geen spat van hun kracht verloren.

De foto bovenaan deze post is van 1952, de laatste twee regels van Dealy’s opdracht zijn nog net leesbaar. De man op de trappen van het gebouw is Ton Brouwers, mijn vader. Hij was, na zijn studie journalistiek aan de universiteit van Michigan, als algemeen verslaggever bij The Dallas Morning News aan de slag gegaan. Dealy zelf was toen net overleden, maar zijn strijdkreet galmde nog door de gangen van het gebouw. Toen Ton Brouwers enkele jaren later hoofdredacteur werd van het Eindhovens Dagblad, was het zijn beurt om er zijn collega’s en de adverteerders onophoudelijk mee te confronteren. Hij hield het vol tot aan zijn pensioen in 1986.

De regels van Dealy mogen dan meer dan een eeuw oud zijn, voor een journalist uit 2013 hebben ze nog weinig van hun kracht verloren. Wie er naar wil leven, heeft weinig andere codes of leidraden meer nodig. Het komt er simpelweg op aan de mogelijkheden van nu te combineren met de basisprincipes van, tja, altijd.

Op 12 september verschijnt mijn boek “Na De Deadline“, over de manier waarop de journalistiek de huidige beroepscrisis achter zich kan laten. In het boek beschrijf ik langs verschillende thema’s (waaronder de journalistieke organisatievormen, de platforms, de financiering, overheidsbemoeienis, wetgeving, de kracht van internet, het onderwijs, de verdienmogelijkheden) de situatie van de journalistiek op dit moment en schets ik de mogelijkheden voor de nabije toekomst.

Het was niet meer dan logisch om Dealy’s woorden en de foto van mijn vader op de cover van het boek te zetten.

Het boek (in paperback en e-pub) wordt uitgegeven bij Fast Moving Targets. Voorintekenen kan met een mailtje aan info@dodebomen.nl.