Nieuwe baan: volle focus op innovatie rond journalistiek

Werk in Uitvoering

Beweging schept ruimte.

Wat op een voetbalveld geldt, geldt evenzeer in andere takken van de maatschappij. Inclusief de arbeidsmarkt. In tijden van verandering ontstaan vanzelf nieuwe kansen. Nauwelijks een maand na mijn vertrek bij dichtbij.nl, kan ik met groot genoegen melden dat ik me nog meer dan in het verleden mag gaan bezig houden met innovatie in het journalistieke domein. Niet meer als journalist, maar als hoofd van een nieuw op te richten afdeling business development bij TMG Landelijke Media.

Hoe zuur mijn vertrek bij mijn “kindje” dichtbij ook was (en is), zo verheugd ben ik met deze nieuwe klus. Aan de ene kant omdat deze precies aansluit bij dat wat ik de laatste 10 jaar zo leuk en belangrijk ben gaan vinden, aan de andere kant omdat het behoorlijk dapper is van een organisatie om een journalist op zo’n positie te benoemen. Iemand zonder diepgaande kennis van bedrijfskundige of commerciële processen, iemand zonder Nyenrode-achtergrond.

Het typeert naar mijn overtuiging de transitie waar TMG momenteel mee bezig is: natuurlijk blijven de (financiële) resultaten van dit beursgenoteerde bedrijf in vele opzichten bepalend, maar wel op een basis van een journalistieke ambitie. En tegelijkertijd vanuit het volle besef dat wat in het verleden vanzelfsprekend was, de komende jaren heel anders zal zijn.

Er zijn dezer dagen geen garanties op succes, ook niet voor mediabedrijven die kunnen bogen op lange periodes van voorspoed in het verleden. Het voordeel van expertise, ervaring en geld blijkt niet altijd een voldoende basis om in tijden van internet de strijd aan te gaan met de wendbaarheid en vastberadendheid van startups. Traditionele mediabedrijven worden aan alle kanten voorbijgerend, soms tijdelijk, soms ogenschijnlijk definitief. En de manier waarop we daar de afgelopen jaren op hebben gereageerd, was niet altijd even effectief.

Dat wil niet zeggen dat alles contraproductief was, integendeel. Zoals bij zoveel mediabedrijven, zijn er bij TMG ook nu al op heel veel plekken in de organisatie activiteiten die je onder business development zou kunnen scharen. Veel daarvan vanuit journalistieke impulsen. Sommige onder de oppervlakte, andere wat zichtbaarder. De nieuwe centrale afdeling business development gaat er alles aan doen om al die krachten te verenigen en te versterken, om het effect ervan zo groot mogelijk te maken.

Belangrijkste taak van business development zal zijn de gesignaleerde trends en (al dan niet binnen TMG ontwikkelde) innovaties te koppelen aan de business, om op die manier bij te dragen aan waarde voor TMG op korte en lange termijn. Dat klinkt wat formeel en misschien zelfs wel als te hoog gegrepen, maar als één ding duidelijk is, dan is het wel dat half werk (een verbeteringetje hier, een aanvullinkje daar) onvoldoende zal zijn om ook over 10 jaar nog succesvol te kunnen zijn. Er zijn niet alleen grote stappen nodig, maar ook nog eens onderscheidende. En dat alles op basis van en in combinatie met (de waarde van) de huidige organisatie. Op die manier kan business development de schakel worden tussen de strategie en een duurzame uitvoering daarvan.

Het succes van business development staat of valt dus met een vruchtbare relatie tussen deze afdeling en de rest van de organisatie, maar ook met ontwikkelingen in de buitenwereld. Vandaar ook dat we op zoek gaan naar een vorm die – intern en extern – openheid en toegankelijkheid uitstraalt. En voordat dat de indruk wekt van liefdadigheid of zo, er zit eerlijk gezegd behoorlijk wat eigenbelang achter: hoe meer verrassende input van buiten de afdeling, des te breder en beter de basis voor de te maken keuzes wordt. Alleen wie deelt kan groeien. Gever en nemer wisselen constant van rol maar hebben hetzelfde belang: beter worden.

Beweging schept ruimte. En bij TMG gaan we die de komende tijd tot de laatste centimeter benutten.