Klachten uitgevers na verwijdering van zoekresultaten in Google

Google heeft de afgelopen maanden verschillende klachten gekregen over de verwijdering van zoekresultaten. Het gaat om uitgevers die merken dat bezoek aan hun site als gevolg van gehonoreerde verzoeken rond het “Recht om vergeten te worden” terugloopt. Ze zijn het vaak niet eens met dat besluit en trekken om die reden bij Google aan de bel. Onbekend is om hoeveel klachten het gaat en of die ook uit Nederland afkomstig zijn.

Als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof biedt Google sinds eind mei een webformulier aan waarin mensen verzoeken kunnen indienen om voor hun onwelgevallige informatie uit de zoekresultaten te verwijderen. Het vonnis en de manier waarop Google daar gehoor aan geeft zijn omstreden. Zie daarvoor ook twee eerdere posts op dodebomen (HIER en HIER).

De “Article 29 Working Party“, een EU-commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van privacywaakhonden uit de lidstaten, heeft Google, Microsoft en Yahoo!, recent gevraagd om een toelichting op de manier waarop zij invulling geven aan het vonnis. Google heeft daar vandaag uitgebreid op geantwoord. De antwoorden geven enig inzicht in de manier waarop Google optreedt. Zo meldt het bedrijf dat van de bijna 100.000 verzoeken die tot half juli binnenkwamen, 53% direct gehonoreerd werd. Bij 15% werd om meer informatie gevraagd en de rest werd afgewezen.

Dat er inmiddels al herstelverzoeken zijn gedaan, blijkt uit het antwoord op de vraag welke juridische basis Google heeft om eigenaren van websites op de hoogte te stellen van verwijderingen.

“We think that it is important to let third party publishers know when we stop linking to their sites. We have already started receiving complaints from webmasters about the removal of links to their sites, and we already face challenges from publishers about removal decisions that result in reduced traffic to their sites. The notice to webmasters both ensures transparency and makes corrections possible when a removal proves to be a mistake. We have received information from webmasters that has caused us to reevaluate removals and reinstate search results. Such feedback from webmasters enables us to conduct a more balanced weighing of rights, thereby improving our decision-making process and the outcome for search users and webmasters.”

De bekendmaking is volgens Google des te meer van belang omdat de ervaring leert dat het vaak concurrenten zijn die elkaar dwars proberen te zitten via onterechte verwijderingsverzoeken:

“In some cases, webmasters can identify when a request that takes traffic away from their site was actually mistaken or inaccurate. Historically, we have seen see many cases of business competitors trying to abuse removals processes to reduce each others’ web presence, so this corrective is important. Abuse of such processes is a well-documented phenomenon — one academic study based on Google’s published information about copyright-based removals estimated that over 50% of removal requests originated with competitors targeting each others’ sites for removal from search results. (PDF).”

Tenslotte kan bekendmaking volgens Google helpen om herhaling van een verkeerde publicatie te voorkomen.

“In other cases such notices may have the effect that the third party publisher stops publishing the underlying content.”

HIER alle antwoorden van Google op de 26 vragen van de EU-werkgroep.