Waarom Eindhoven nog wel een nieuwsplatform kan gebruiken

e52 komt eraan, dodebomen.nl schreef er al eerder iets over. Nieuwe journalistiek voor Eindhoven. Maar waarom toch? Wie zit daar op te wachten?

Met twee uitgebreide onderzoeken onderbouwde het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vorige week de deplorabele toestand van de lokale media. Kort door de bocht: acht miljoen Nederlanders komen momenteel maar heel slecht (of zelfs totaal niet) aan hun trekken – en ook de rest heeft volop reden tot klagen. Eigenlijk gaat het alleen in steden waar het hoofdkantoor van een regionaal dagblad gevestigd is een beetje naar wens.

Er is, kortom, alle reden om de lokale journalistiek een impuls te geven. Maar áls je dat dan gaat doen, waarom in vredesnaam in Eindhoven? Want uitgerekend daar zetelt een prima draaiende regionale krant met een grote eigen redactie en een traditie waar je u tegen zegt. Een krant die ook nog eens onderdeel is van een sterk internationaal concern. Bovendien zijn er, naast die krant, snelle nieuwssites en platforms waar ook de bevolking haar bijdrage rechtstreeks aan kan leveren. Juist Eindhoven is dus een van die uitzonderingen waar de onderzoekers op doelden.

Kortom: een nieuwsplatform voor Eindhoven, is dat geen water naar de zee brengen?

Dat zou het inderdaad kunnen zijn, als e52 een kopie zou worden van die bestaande media. Als e52 zou willen scoren op de terreinen die elders al goed voor elkaar zijn. Als we de snelste zouden willen zijn met de branden en ongelukken, de volledigste in het wijknieuws en ook alles van buiten de regio (ja zelfs van buiten ons land) zouden willen aanbieden. En laat dat nu net niet de bedoeling zijn. e52 beseft dat er al heel wat aanbod is voor de traditionele Eindhovenaar – de inwoner die gewend is aan een product waar hij 2, 5, 10 of misschien wel 30 jaar geleden voor heeft gekozen. En dus wil e52 gaan uitblinken op juist die onderdelen die voor de moderne Eindhovenaar van belang zijn.

De keuze voor Eindhoven heeft natuurlijk op de eerste plaats te maken met de woonplaats van de twee oprichters van e52: Merien ten Houten en ik komen hier vandaan; wij zien deze stad als onze stad. De afgelopen jaren hebben we Eindhoven zien veranderen van een dertien-in-het-dozijn-gemeente naar een stad (of eigenlijk een regio) die op het gebied van economie, cultuur en innovatie met de wereldtop meedoet. En dat daar veel meer over te vertellen is dan de huidige media aankunnen. Vandaar de eerste concrete gedachte om – juist op basis van genoemde thema’s – dat gat te gaan opvullen.

Maar hoe ervaren Merien en ik ook zijn in de opzet van nieuwsmedia, we zijn niet zo arrogant om te roepen dat daarmee een gegarandeerd succes geboren is. Niet alleen omdat we moeten opboksen tegen de bestaande media, maar nog veel meer omdat we een plek moeten veroveren in de tijdsbesteding van de Eindhovenaar. Want hoe vol is de mediadag van de moderne mens niet al? Onze echte concurrenten zitten bij facebook, grand theft auto, twitter, google, snapchat, candy crush, marktplaats en al die andere online tijdsverslinders. We beseffen dat je daar niet zomaar tussen komt, hoe goed je je zaken ook voor elkaar hebt. Je kunt nog zoveel investeerders hebben, nog zulke goede afspraken met drukkers en verspreiders en nog zo’n goede redactie, dat helpt allemaal niks als je niet een vaste schare gebruikers weet te vinden.

In ons geval: minimaal 1000 mensen die een euro per week over hebben voor iets waarvan ze nu niet eens zouden weten of ze het missen. Laat staan waarom. Die eerste 1000 zijn van levensbelang. Niet zozeer om financiële redenen, want ook zonder die abonnees zouden we kunnen beginnen. Maar die 1000 abonnees zijn voor ons vooral een vorm van validatie: journalistiek heeft pas waarde als er een publiek voor is. Wie zou nu een nieuwsproduct willen maken waarvoor geen lezers, kijkers, gebruikers zijn?

Intussen kijken we ook vast verder. Na die eerste 1000 moeten er nog veel meer volgen om uiteindelijk een echte rol van betekenis te kunnen spelen. En dat kan, hoe je het ook wendt of keert, alleen maar met een ijzersterke inhoud. Iets waarvoor goede redacteuren nodig zijn, zowel vast als freelance. Gelukkig hebben inmiddels ruim vijftig mensen gereageerd op onze vacatures en hebben we de afgelopen weken al vele sollicitatiegesprekken kunnen voeren. Binnenkort hopen we de eerste mensen echt te kunnen benoemen. De eerste taak voor de nieuwe hoofdredacteur en zijn of haar redactieteam zal dan liggen in het detailleren en verder invullen van de redactionele formule. Want momenteel staat die slechts op hoofdlijnen.

Op één punt heeft deze redactie trouwens nu al een voorsprong op alle concurrenten. Wat e52, in tegenstelling tot de andere nieuwsbrengers in Eindhoven, namelijk wel kan, is zonder last van traditie en verplichte nummers haar keuzes maken. Bestaande media worden elke dag weer merendeels gevuld met zaken die om een of andere reden “moeten”. Niet dat dat slecht is, want blijkbaar is dat wat hun publiek van ze verlangt. Maar het beperkt ze wel in hun veranderingsruimte: juist vanwege hun succes hebben ze een schare fans opgebouwd die simpelweg iets verwachten waar ze lang geleden voor gekozen hebben. Veranderingen kunnen dan slechts gradueel zijn. e52 kan het zich juist daarom permitteren om de branden en ongelukken te laten liggen; we weten dat anderen dat zo goed doen dat wij daar niet meer voor nodig zijn. En wij kunnen het ons veroorloven om ons te concentreren op alles wat Eindhoven tot de innovatieve stad maakt die het momenteel is. Op die manier onderscheiden we ons van de rest en kunnen we de moderne Eindhovenaar optimaal bedienen.

Of dat genoeg is om een structurele plek te kunnen veroveren in het mediaspeelveld? We zullen het snel weten.

Dit artikel is geschreven als voorbereiding op de themabijeenkomst “Innovatie in de Regio“, 26 februari vanaf 20 uur in Etten Leur.