Media Valley Sittard: de start van journalistieke vernieuwing in Limburg

Vandaag is de officiële start van Media Valley: een initiatief van MGL, Hogeschool Zuyd en de gemeente Sittard. Het initiatief, dat gevestigd is in een vleugel van het hoofdkantoor van de Media Groep Limburg, kon van start gaan dankzij steun van de provincie Limburg en beoogt de vernieuwing van journalistiek en media. Om dat te bereiken zullen vanaf morgen zo’n 75 studenten Communication and Multimedia Design (CMD) van Zuyd Hogeschool aanschuiven.

Volgens kwartiermaker Tom Janssen ligt niet van tevoren vast wat de output zal zijn van Media Valley. Ook de studenten krijgen niet direct een gerichte opdracht.„Want dan zouden ze alleen maar uitvoerend bezig zijn. Het gaat er juist om dat ze meedenken in het hele proces”, zegt Janssen in Dagblad De Limburger.

“Media Valley in Sittard moet de plek worden waar studenten en jonge ondernemers hun kennis en expertise op het gebied van media met anderen delen.”

Provincie

Media Valley is een van de 7 projecten die op korte termijn van start kunnen gaan dankzij de begin 2015 opengestelde subsidieregeling voor media-innovatie van de provincie Limburg. De zeven gehonoreerde projecten komen voort uit 45 ingediende aanvragen. In totaal was 800.000 euro beschikbaar voor concrete mediastimulering; na evaluatie van deze eerste ronde besluit de provincie of er een vervolg aan komt. De enige andere provincie met een soortgelijke regeling is Friesland. Die werd echter recent stopgezet vanwege tegenvallende resultaten.

De zeven gehonoreerde projecten in Limburg zijn (hier meer over de afzonderlijke doelen):

  • Ultralokaal nieuws (Gilsing Media)

  • Digitaal Mediaplatform Limburg (Eumedianet)

  • Media Valley Limburg (Stichting Media Valley)

  • Limburg Beweegt (Feel2B)

  • Efficiente en Geautomatiseerde Samenwerking Radio (Stichting Euregio Digitaal)

  • Bernwood & Steinward datastories (TOM Communicatie)

  • Burgernetwerk als katalysator (MP van der Loo)

De uitvoerders van de zeven projecten hebben begin november hun plannen toegelicht aan gedeputeerde Hans Teunissen (D66, media). In een reactie op hun presentaties liet hij weten blij verrast te zijn door zowel de hoeveelheid aanvragen, als de diversiteit van de gehonoreerde partijen. “Mede dankzij de provinciale steun is een speelveld gecreëerd dat kansen biedt voor de nabije toekomst. Doel voor ons is nu om de zeven nu operationele projecten tot een hecht netwerk te smeden waarbij ruim baan is voor de aansluiting van nieuwe initiatieven, startups en ideeën.”

Media Valley

Media Valley is het grootste project binnen de regeling. Het heeft de ambitie het expertisecentrum te worden waar smart citizenship en media-innovatie centraal staan. “Samen met een netwerk aan partners uit de wereld van media, journalistiek, technologie en het bedrijfsleven, worden hier straks concrete, innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen op het gebied van kennis en informatie ontwikkeld. Zo kunnen burgers beter geïnformeerd, betrokken en geactiveerd worden in onze snel veranderende maatschappij.”

Hoewel de provincie pas na de zomer van 2016 besluit over een vervolg aan de regeling, blijft ze de komende maanden wel betrokken bij de uitvoering van de eerste ronde. Belangrijkste doel daarbij is het verstevigen en vernieuwen van het Limburgse medianetwerk.

Transparantiemelding: de auteur van dit artikel is als adviseur van de provincie verbonden aan de Limburgse mediaregeling.