Kansen en verwachtingen voor “multimedialisering” vanuit print

“For a long time, people assumed the web was the future of newspapers. They figured readers would transition to papers’ websites when they began abandoning their print editions. They thought audiences for papers’ digital side would soar. But just as newspaper advertisers don’t appear to be replacing their print ads with digital ones, print newspaper readers aren’t transitioning to newspapers’ websites in this digital age.”

De uitkomsten van dit Amerikaanse onderzoek (waar bovenstaand citaat een commentaar op is), laten zien dat het minder vanzelfsprekend is dan sommigen denken dat traditionele nieuwsbedrijven hun business weten te verplaatsen van papier naar digitaal. Voor de ouderendoelgroep is dat het duidelijkst (55+ gaat maar zelden ‘om’), maar zelfs voor de jongste generatie geldt dat nieuws meer in print dan op online platforms wordt gezocht. Natuurlijk, het beeld is nooit compleet en er zijn zeker merken die er wel in slagen de draai te maken. Maar er zijn meer signalen die erop wijzen dat het digitale spel vooral gespeeld wordt door digital natives.

Des te opvallender dat Christian van Thillo (Persgroep) zijn strategie vooral lijkt te baseren op het omgekeerde. Hij zegt in onderstaand videofragment (afkomstig van de Persgroep zelf) dat de forse overnames van de afgelopen jaren nodig waren om de slag naar de digitale wereld goed te kunnen maken. Anders gezegd: verbreding als middel om te digitaliseren. Op 00’50”: “We hebben die schaal nodig om die media waar we nog altijd heel sterk in geloven, te multimedialiseren, te digitaliseren.”

Van Thillo ziet de huidige brede basis dus als voorwaarde – en misschien zelfs wel als garantie, maar zo hard zegt hij het niet natuurlijk – voor een succesvolle gang naar een nieuwe wereld. Die sterke basis, mede afkomstig van de Wegener-overname, is inderdaad een enorme kracht van de Persgroep. Maar helaas zijn garanties voor een succesvolle overgang niet te koop, al koopt de Persgroep er ook nog alle TMG-kranten bij. Het ligt er natuurlijk maar aan hoe je ‘succes’ definieert, maar nog los daarvan is het zelfs de vraag of er überhaupt sprake kan zijn van een overgang. Vooralsnog zijn er in elk geval niet zo heel veel voorbeelden van bedrijven (binnen en buiten de mediasector) die vanuit een traditionele setting naar een digitale te bewegen.

Dat Van Thillo dat beeld wil gaan doorbreken is, zoals dat eufemistisch genoemd wordt, een behoorlijke uitdaging.