De Stervende Krant

Posted on
The Rocky Mountain News heeft vandaag zijn laatste editie gedrukt. De krant houdt ermee op, bijna 150 jaar na de oprichting. Ik ken deze krant niet, maar bijgaande 20 minuten durende video laat indrin... Read More

Press Display: een online kiosk

Posted on
Press Display biedt dagelijks honderden kranten uit tientallen landen – en niet de minste ook. Een fantastische collectie, zij het dat de prijs ook navenant is. Wie er doorheen bladert krijgt ee... Read More

e-reader goedkoper dan drukken

Posted on
Veel beweging recentelijk rondom de vraag of het haalbaar is om de krant op e-readers te gaan verspreiden. Gingen de opmerkingen voorheen vooral over de technische beperkingen (geen kleur, geen bewege... Read More

Een gedrukt weblog: huh?

Posted on
Hoe makkelijk is het om The Printed Blog, een initiatief van dit bedrijf, als een doodgeboren kindje te typeren. Het lijkt namelijk nergens op: rare inhoudelijke mengelmoes, totaal geen opmaak, geen u... Read More

Het Chriet Titulaer-gevoel

Posted on
Op papier is de e-reader een briljante vinding, maar in de praktijk zit er vrijwel niemand op te wachten. Het Chriet Titulaer-gehalte is te hoog. Door Maarten Reijnders (Webwereld) Het is een vraag wa... Read More